kody konfiguracyjne usługi Telefon HD

DrukujEXPORTUJ PDF

Poczta Głosowa dostępna jest pod nr 19555. Połączenia na Pocztę Głosową są bezpłatne. Standardowe hasło dostępowe to 9999.

Przekierowanie połączeń

natychmiastowe przekierowanie połączeń na pocztę głosową:

 • aktywacja: *21*numer#
 • aktywacja przekierowania na pocztę głosową: *21*19555#
 • dezaktywacja: #21#
 • sprawdzenie stanu: *#21#

przekierowanie połączeń, gdy linia jest zajęta:

 • aktywacja: *67numer#
 • aktywacja przekierowania na pocztę głosową: *67*19555#
 • dezaktywacja: #67#

przekierowanie połączeń pod nieobecność:

 • aktywacja: *61*numer#
 • aktywacja przekierowania na pocztę głosową: *61*19555#
 • dezaktywacja: #61#

Przekierowanie połączeń na numer telefonu

Za przekierowanie jest pobierana opłata zgodnie z aktywnym planem taryfowym.

natychmiastowe przekierowanie połączeń:

 • aktywacja: *21*numer#
 • dezaktywacja: #21#

przekierowanie połączeń, gdy linia jest zajęta:

 • aktywacja: *67*numer#
 • dezaktywacja: #67#

przekierowanie połączeń pod nieobecność:

 • aktywacja: *61*numer#
 • dezaktywacja: #61#

Przekierowanie połączeń pod nieobecnośœć - zmiana czasu oczekiwania:

 • aktywacja: *19*czas_w_sekundach#
 • sprawdzenie stanu: *#19#

Blokada prezentacji numeru

Dzięki usłudze blokada prezentacji numeru Twój numer nie będzie wyświetlał się rozmówcy. Funkcja prezentacji numeru domyślnie jest włączona.

 • aktywacja: *31#
 • dezaktywacja: #31#
 • aktywacja blokowania prezentacji numeru tylko na jedną rozmowę: *31*numer#

Połączenie oczekujące

Dzięki usłudze połączenie oczekujące zostaniesz poinformowany krótkim sygnałem dźwiękowym, że ktoś do Ciebie dzwoni, gdy prowadzisz inną rozmowę.

 • aktywacja: *43#
 • dezaktywacja: #43#
 • sprawdzenie stanu: *#43#

Nie przeszkadzać

Dzięki usłudze nie przeszkadzać nikt nie będzie mógł się do Ciebie dodzwonić. Będą działały tylko połączenia wychodzące.

 • aktywacja: *26#
 • dezaktywacja: #26#

Odrzucanie połączeń anonimowych

Dzięki usłudze odrzucanie połączeń anonimowychu niezidentyfikowany użytkownik nie będzie mógł się do Ciebie dodzwonić

 • aktywacja: *15#
 • dezaktywacja: #15#
 • sprawdzenie stanu: *#15#

Zmiana hasła do Poczty Głosowej

 • zmiana hasła: *03*OKW*NKW*NKW#

  OKW - stare czterocyfrowe hasło
  NKW - nowe cztero cyfrowe hasło

Blokada przekierowania wywołań

Usługa blokady przekierowania wywołań (na dany numer).

 • aktywacja: *02#
 • dezaktywacja: #02#
 • sprawdzenie stanu: *#02#

Ograniczanie zestawiania połączeń

Usługa ograniczania zestawiania połączeń.

 • aktywacja: *34*KW*LRn#
 • dezaktywacja: #34*KW#
 • sprawdzenie stanu: *#34#

  KW - czterocyfrowe hasło
  LRn - dwucyfrowy numer poziomu ograniczenia stosowany w różnych wariantach usługi

Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp